Fragt af bil

Udover en almindelig færge er der disse muligheder for at sende en bil over havet:

Roll On / Roll Out (RoRo)
Ingen umiddelbar begrænsning i størrelse, bilen køres ombord af personalet på havnen/skibet. Ofte den billigste løsning. Grænseoverskridende idet man afleverer sine nøgler til personalet, det føles usikkert. Nogle vælger at sætte plader op til kassen på bilen for sikre den. Metoden er også hurtig, da der ikke er så meget handling.

Vi har med god erfaring sendt til og fra både nord og sydamerika på denne måde. Bl.a. rederiet Grimaldi har en RoRo rute til Montevideo i Uruguray, som er en god og nem lille havn.

Med Grimaldi er det muligt også at sejle med hele vejen. Hvis man har tid og er søstærk er det en god måde at få ”sjælen med”.

De europæiske kontakter i linklisten benytter især Grimaldi.

Container
Man kører bilen ind i en 20 eller 40 fods container. Der sættes lås og plombe på og den flyttes derefter rundt med kran som containergods. Det regnes for at være mere sikkert end RoRo, men også lidt dyrere. Vi har et par gange delt en 40 fods container med en anden bil. Derved opnåede vi dels en besparelse dels hjælp til det sproglige ved handlingen (spansk) hvilket er en stor fordel.

Vi har benyttet container fra Panama til Columbia og Ecuador samt Indien til USA. Det var den eneste mulighed. Fra Panama til Columbia findes dog RoRo, men det tager længere tid og regnes for at være meget usikkert. Så man undgår RoRo med mindre biler, når container er mulig.

Transportramme
Der findes desuden en mellemting i form af en transportramme som bilen køres op på. Handlingen er med kran, men personalet har adgang til nøgler og bil, så den er ikke så sikker. Vi har ikke erfaring med denne.

Andre muligheder med motorcykel
En motorcykel kan i øvrigt sende med fly. Der er mange der benytter denne mulighed.

Mellem Panama og Columbia findes der også sejlskibe, som både tager motorcykler og passagerer med. Efter sigende en fantastisk sejltur i Caribien.

Man skal som regel via en agent.
Man kan som regel ikke bestille sin transport direkte ved rederiet. Det skal igennem en agent, som typisk også hjælper med papirarbejdet. Det kan betale sig at spørge ind til hvor meget hjælp der følger med, herunder om der er en medarbejder fra agenten tilstede til at støtte i toldbehandlingen (custom broker).

Man kan sagtens håndtere det selv. Vores erfaring er at jo mindre havnen er jo nemmere er det. Hvis man kan sproget i landet er det endnu nemmere.

Agenten finder man ved at ringe til rederiet, google eller søge på iOverlander eller facebookgruppen.

Processen i havnen
Grundlæggende er det dette der sker, når man sender en bil.

  1. Man laver aftale med en agent om fragten.
  2. Agenten udarbejder fragtpapirer som man tager med i havnen.
  3. Inden bilen afleveres skal den fortoldes. Det sker ved at man møder op på et toldkontor med sit pas og bilens danske og midlertidige registreringsattest. Man få en udførselstilladelse.
  4. Efterfølgende (i Panama dagen efter) køres bilen til havnen. Man skal vise pas for at komme ind.
  5. Bilen gennemses af tolden og der afleveres nøgler eller den sættes i container. (I Panama fik vi ikke adgang til containerpakningen. Det var lidt overraskende, da det tilførte en sikkerhedsbrist.)
  6. Man forlader havnen med sin bagage og rejser til modtagehavnen.

Når bilen skal ud igen er processen modsat.