Bilforsikring

Ved rejser udenfor Europa dækker hverken ansvar- eller kaskoforsikring. Når man er afsted i længere tid kan man derfor principielt opsige sin danske forsikring. Der er dog nogle overvejelser omkring rejsen til havnen i Europa ud og hjem og måske andet. Vi valgte ikke at opsige den.

I det efterfølgende omhandles alene ansvarsforsikring (3. part), da det er det eneste vi har benyttet.

USA og Canada
I USA og Canada viste det sig for os at være en meget stor udfordring at få forsikret bilen. Det skyldes at vi på sammen tid ikke havde adresse, bilen var ikke registreret der og den var mere end 20 år gammel. I månederne op til afrejsen skete der nogle ændringer i markedet, som betød at det ikke var muligt at blive forsikret.

Da vi kørte bilen ud af havnen i Halifax havde vi endnu ikke fået en forsikring. Vi var nervøse for om vi kunne få bilen ud af havnen uden. Og vi var begyndt at undersøge hvordan vi kunne få bilen til den mexicanske grænse på anden vis.

Heldet var med os. Vi blev ikke tjekket i havnen og vi kørte hen til en lokal forsikringsagent, som vi googlede os frem tid. Efter lidt snak og opringninger lykkedes det dem at sætte en forsikring sammen – om end lidt dyr.

I USA og Canada er det meget vigtigt at have ansvarsforsikring. I mange stater er det lovpligtigt, og laver man en skade på andre, kan man blive dømt voldsomme erstatninger, som kan påvirke en resten af livet. Til trods for dette, er der nogle rejsende der vælger at rejse uden…

Andre lande
Til forskel fra Danmark, hvor ansvarsforsikringen og dækning er lovpligtig, er der i USA, Canada og de øvrige lande på denne rejse forskel på hvor stor dækningen på ansvarsforsikringen er. Der er et max. beløb, og jo mindre det er, jo større er risikoen for at man alligevel kan ende med at skulle betale erstatning ud over det forsikringen dækker.

Hvor stor betydning dette har afhænger også af hvor stærkt retssystemet er i landet. I mange af landene i mellemamerika fornemmer man at det er svagt. Man kan slippe afsted med meget uden at blive stillet til ansvar. Og omvendt, man kan blive stillet til ansvar på et spinkelt grundlag. Normerne for det vi kalder lov og orden er forskellig.

I landene efter USA og Canada bliver man oftest bedt om at købe forsikringen ved grænsen – den er lovpligtig. I enkelte lande er det ikke umiddelbart muligt at tegne forsikring, men her var det heller ikke lovpligtigt. Dette gjaldt bl.a. Guatemala.

De forsikringsmæssige forhold skifter hele tiden. Man er nødt til at orientere sig undervejs – det er en af de sjove udfordringer ved at rejse over land.

I vores dage er der dog nogle nyttige kilder med information. Se linksamlingen.

I stedet for at søge er der også en del der vælger at spørge ud i facebookgruppen. Nogle spørgsmål dukker op igen og igen med en uges mellemrum.